Verwerkers

De kostprijs in de bouw, wordt voor het grootste deel bepaald door arbeid, niet door materialen. Dat betekent dat GB bij iedere productontwikkeling niet alleen oog voor de kosten en kwaliteit van materialen heeft,  maar ook voor de verwerking daarvan. Producten die op de bouw bijdragen aan een sneller proces zijn immers onder aan de streep altijd het meest betaalbaar en blijken in de dagelijkse praktijk ook het plezierigst om mee te werken. Juist daarom wordt de productontwikkeling binnen GB vooral gevoed door die dagelijkse praktijk.