Retourzendingen

Retourbeleid

Gebr. Bodegraven BV stelt haar afnemers in de gelegenheid om goederen binnen 12 maanden na de aankoopdatum te retourneren. Goederen die worden aangeboden na het verstrijken van deze periode alsmede goederen die speciaal voor de afnemer zijn geproduceerd worden niet retour genomen. Uitgesloten van retourname zijn ook randkisten, vervallen artikelen en artikelen die op uitloop staan.

Gebr. Bodegraven BV accepteert alleen goederen retour indien deze onaangetast en in originele onbeschadigde verpakking worden aangeboden. Verpakkingen en/of artikelen die zijn voorzien van niet door Gebr. Bodegraven BV aangebracht stickermateriaal, tekst of andere markeringen worden beoordeeld als niet-origineel verpakt. Gebr. Bodegraven BV behoudt zich het recht voor om extra te maken kosten door te berekenen of in mindering te brengen op het te crediteren bedrag.

Retourzendingen vinden slechts plaats op basis van een retourorder met gebruikmaking van een door Gebr. Bodegraven BV aangewezen vervoerder.

De retour genomen goederen worden gecrediteerd tegen de historische aankoopwaarde, of lagere/actuele waarde onder aftrek van 15% transport-en behandelingskosten met een minimum van € 75,00. Retouraanvragen met een lagere goederenwaarde dan € 250,00 worden niet in behandeling genomen.

Indien goederen op verzoek of als gevolg van een vergissing of fout van Gebr. Bodegraven BV worden geretourneerd, geldt geen minimale goederenwaarde en worden nimmer kosten in rekening gebracht.