Retourzendingen

Retourzendingen

GB stelt haar afnemers in de gelegenheid om goederen binnen 12 maanden na de aankoopdatum te retourneren.  Goederen die worden aangeboden na het verstrijken van deze periode alsmede goederen die speciaal voor de afnemer zijn geproduceerd worden niet retour genomen.

GB accepteert alleen goederen indien deze onaangetast en in originele onbeschadigde verpakking worden aangeboden. Retourzendingen vinden slechts plaats op basis van een retourorder met gebruikmaking van een door GB aangewezen vervoerder.

De retour genomen goederenwaarde wordt gecrediteerd tegen de historische aankoopwaarde, onder aftrek van een vergoeding van €25,00 per (deel van een) pallet voor vracht- en behandelingskosten voor zover goederen worden aangeboden binnen 30 dagen na aankoopdatum.

Voor goederen aangeboden ná 30 dagen doch binnen 12 maanden na de aankoopdatum wordt per zending een vergoeding in mindering gebracht van 15% van de historische aankoopwaarde met een minimum van €40,00.
Retouraanvragen met een goederenwaarde van minder dan €100,00 worden niet in behandeling genomen.

Indien goederen op verzoek of als gevolg van een vergissing of fout van GB worden geretourneerd geldt geen minimale goederenwaarde en worden nimmer kosten in rekening gebracht.