Veiligheid op de bouwplaats… met de producten van GB

Veiligheid op de bouwplaats Veiligheid op de bouwplaats
A. Randbeveiliging                     B. Schopplankanker
Veiligheid op de bouwplaats Veiligheid op de bouwplaats
C.Hijsogen                                 D. Eye-safe

Het werken op een bouwplaats brengt een verhoogd risico met zich mee. Jaarlijks gebeuren er 12.000 ongevallen op bouwplaatsen in Nederland. Dit komt neer op meer dan 45 ongevallen per dag.
Veel ongevallen kunnen worden voorkomen door het vroegtijdig onderkennen van risico’s en het nemen van maatregelen om die risico’s te voorkomen en te beperken. Natuurlijk heeft GB producten in het assortiment die de veiligheid op de bouwplaats verhogen.

A. Randbeveiliging. Om te voorkomen dat mensen en voorwerpen naar beneden vallen.
B. Schopplankanker. Ter voorkoming van vallend materiaal van de vloerrand.
C. Hijsogen. Voor het veilig hijsen van kozijnen, puien en elementen.
D. Eye-safe. Om oogletsel te voorkomen bij uitstekende spouwankers.

 

Veiligheid op de bouwplaats

A. Randbeveiliging

Het gevaar om tijdens het werk van een vloerrand te vallen wordt beperkt door gebruik te maken van de randbeveiliging van GB. De randbeveiliging werkt zeer efficiënt in combinatie met standaard steigerbuizen door de eenvoudige en snelle montage. De Randbeveiliging is geschikt voor kalkzandsteen-, cellenbetonmuren en betonnen constructies.

 

Randbeveiliging voor kalkzandsteenmuren

De totale Randbeveiliging wordt opgebouwd voordat de vloer wordt geplaatst. Dus de beveiliging is al aangebracht voordat de vloer wordt gelegd.

Veiligheid op de bouwplaats

De montage is eenvoudig en snel:

1) - De Lijmplaat (art. 10110) in de voeg van de dragende muur aanbrengen of
    - De Spijkerplaat (art. 10120) op de bovenste steen onder de vloer
      aanbrengen.

 

 

Veiligheid op de bouwplaats

2) De herbruikbare RB-beugel (art. 10100) in de plaat hangen.

 

 

 

 

Veiligheid op de bouwplaats

3) De leuningstaander in de RB-beugel plaatsen en vervolgens
de boven- en tussenleuningen m.b.v. streigerkoppelingen monteren.

 

 

 

 

De randbeveiliging is Aboma goedgekeurd. Certificaatnr 70806101001 LH. In elke verpakking van een Lijmplaat en Spijkerplaat zit de uitgebreide montagehandleiding, die tevens te vinden is in ons Techniekboek (zie www.gb.nl).

GB levert een Spijkerplaat (art. 10130), die kan worden toegepast in combinatie met Randbekistingsankers. De zetting in deze Spijkerplaat zorgt ervoor dat er plaats is voor de Randbekistingsankers.

Veiligheid op de bouwplaats

RB spijkerplaat

Randbeveiliging voor betonnen constructies/cellenbetonwanden

Veiligheid op de bouwplaats

Voor betonnen constructies levert GB de RB-betonplaat (art. 10150) en voor cellenbetonwanden de RB-spijkerplaat (art. 10125), waar de RB-beugel in kan worden gehangen.

Veiligheid op de bouwplaats Veiligheid op de bouwplaats

RB Betonplaat                                             RB spijkerplaat

 

B. Schopplankanker

Veiligheid op de bouwplaats

Een schopplank is ter voorkoming van vallend materiaal van de vloerrand.
Bij sparingen in gevels, open vloervelden, liftschachten en trapgaten (maaiveld + 2.500 mm) dienen op de werkvloeren (en ook rondom de steigervloeren) schopplanken geplaatst te worden. De Schopplanken voorkomen dat gereedschappen, stenen, puin etc. naar beneden vallen en beperken de kans op ernstig letsel bij personen.

GB levert een Schopplankanker (art. 10075) voor standaard steigerplanken van 32 mm dikte. Snel en eenvoudig te plaatsen op betonnen vloeren en steigers door middel van diverse bevestigingsmiddelen. De plank kan in de beugel vastgeschroefd worden.

De voordelen van het Schopplananker:

• Snel en eenvoudig te monteren
• Beperkt de kans op vallend materiaal, materieel en bouwafval
• Veiligheid op de werkplek
• Veiligheid op de bouwplaats

Veiligheid op de bouwplaats

Schopplankanker

 

C. Hijsogen

Veiligheid op de bouwplaats

Werken met of in de nabijheid van hijswerkzaamheden is niet zonder gevaar. Lasten worden op hoogte gehesen of worden verplaatst. Dit brengt een continu variërend krachtenspel met zich mee. Zodra we over hijsen spreken, geldt niet alleen het eigen gewicht van het element, maar spelen ook vele andere factoren zoals de dynamische belasting, het aantal belaste hijspunten en de hijshoek een rol. Zodra deze factoren goed in kaart zijn gebracht, kan voor elke hijsklus een veilige oplossing worden gevonden met de hijsogen van GB.

Veiligheid op de bouwplaats Veiligheid op de bouwplaats

De voordelen van de hijsogen:

• Snel en eenvoudig te monteren
• Leverbaar in diverse afmetingen
• Eenvoudig aanhaken aan hijsvoorziening
• De hijsogen vanaf 300 mm en met een slobgat zijn door SHR gerapporteerd.

GB heeft 12 verschillende hijsogen in 2, 2,5 nu ook in 3 mm dikte in haar assortiment. Zo kunt u alle kozijnen, puien en elementen veilig hijsen.

Veiligheid op de bouwplaats

Hijsoog

 

D. Eye-safe

Veiligheid op de bouwplaats

Bescherm uitstekende spouwankers tijdens de bouw en beperk de kans op letsel en schade aan kleding./p>

GB heeft een beschermdop voor de spouwankers en draagt hierdoor bij aan een veilige werkomgeving. Tijdens het lijmen/metselen van de binnenspouwbladen worden in veel situaties de spouwankers (bijvoorbeeld Prikspouwankers/UNI-L spouwankers) aangebracht. Zoals omschreven in de verwerkingsrichtlijnen, dienen deze naar beneden worden verbogen tijdens het metselen van het buitenspouwblad. De grootste kans op letsel of schade aan kleding ontstaat tijdens dit proces. Door het monteren van de Eye-safe (art. 34310)wordt de kans op letsel/schade beperkt en is de signalering van een spouwanker sterk verbeterd.

Een eenvoudige oplossing met grote gevolgen:

GB..Oog voor detail!!

Veiligheid op de bouwplaats

Eye-safe