Veilige spouwverankering altijd in roestvaststaal

Uit de geldende regelgeving volgt dat alleen roestvaststalen spouwankers geschikt zijn voor toepassing in de spouw van buitengevels. In de regel dient roestvaststaal RVS A4 (AISI 316) te worden verwerkt, in sommige gevallen voldoet RVS A2 (AISI 304). Verzinkte spouwankers voldoen in deze toepassing niet aan het Bouwbesluit 2012.

flexpluggen

Bouwbesluit 2012

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.

 

Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk

Eurocodes zijn Europese normen voor het toetsen van de veiligheid van nieuwe bouwconstructies. Sinds de ingang van Bouwbesluit 2012 is ten aanzien van constructies van metselwerk de Eurocode 6 van toepassing. Onderdeel hiervan is NEN-EN 1996-2 die gaat het over de eisen die gehanteerd worden bij de specificatie van de diverse materialen die in steenconstructies worden gebruikt. Dit is onder meer om de duurzaamheid van de materialen gedurende de gebruiksperiode te kunnen garanderen. Het uitgangspunt daarbij is dat gebruikte materialen moeten passen in de betreffende milieuklasse (MX1 t/m MX-5).

 

Spouwankers voor buitengevel altijd in roestvaststaal

Over het algemeen geldt voor een spouw van een buitengevel dat een milieuklasse MX3.2 moet worden aangehouden. In deze milieuklasse dient een spouwanker kwaliteit RVS AISI316 (werkstofnr 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4571) te worden toegepast. In enkele gevallen geldt een milieuklasse MX3.1, waar een RVS AISI 304 voldoet. Van deze milieuklasse is sprake als duidelijk vast staat de gevel niet met regenwater wordt belast.

 

Gebr. Bodegraven BV anticipeert telkens zo goed mogelijk op de geldende regelgeving. Desondanks aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onze adviezen en de deugdelijkheid van bouwconstructies. Wij raden u aan om de constructieve verankering altijd door de verantwoordelijk constructeur van het bouwwerk te laten controleren.