De juiste kozijnverankering

22-05-2024

 

 Hebo

De juiste kozijnverankering

In de nieuwe editie van de Timmerfabrikant is een mooi artikel verschenen over onze samenwerking met Hebo Kozijnen en ons gezamenlijke initiatief om kennis te delen over kozijnverankering. Met dank aan; tekst en beeld: Timmerfabrikant/Kees de Vries.

Hebo Kozijnen in Hengevelde en Gebr. Bodegraven (GB) in Nieuwkoop zijn een samenwerking aangegaan op gebied van kozijnverankering. Behalve een eigen Techniekplein en een serie kennissessies, werken beide ondernemingen in Buildify in 3D aan een automatische ankertoetsing. Want tussen achterconstructie en kozijn kan door kennisgebrek veel misgaan, zoals recentelijk circa driehonderd geïnteresseerden op de Kozijndagen te zien kregen.

De foto van het uitgezakte houten kozijn in de prefab betonnen wand is schokkend. “Zit er pas vijf weken in en het element moet nog naar de bouw. Kwestie van een ondeugdelijke verankering”, zegt technisch adviseur Michel Vernooij van Gebr. Bodegraven (GB) uit Nieuwkoop. “We zien veel bouwkennis over dit onderwerp weglopen, terwijl de diversiteit aan de achterliggende constructie waarop het kozijn wordt verankerd groeit. Ga maar na: kalkzandsteen, beton, cellenbeton, porotherm en hout vergen allemaal een eigen aanpak. En niet iedereen pakt de KVT erbij.” Dat merkt ook Hebo Kozijnen in Hengevelde. Commercieel manager Paul Meulman: “In de top vijf van veel voorkomende servicemeldingen op gebied van verankering staan het torderen van de zijstijlen, rondgetrokken stijlen, kozijnen uit de haak door te hard aantrekken van schroeven in verkeerd gepositioneerde ankers. Ook het niet goed of helemaal niet verankeren van de bovendorpel van de schuifpui en het niet juist stellen/verankeren van de onderdorpel van een schuifpui of zelfs het gebruik van verkeerde ankers komt voor.”

Techniekplein
Hebo Kozijnen en Gebr. Bodegraven zijn recent een samenwerking aangegaan om de technische verbindingskennis tussen kozijnen en binnenmuur terug te brengen naar de bouw. De aftrap daarvoor vormde een aantal bijeenkomsten in Hengevelde waarbij geïnteresseerden worden voorgelicht en bijgepraat over kozijnverankering. De belangstelling met nu al driehonderd intekenaars op meerdere dagen is bijzonder groot. De deelnemers worden eerst in een uitgebreide praktische presentatie voorgelicht door Gebr. Bodegraven en Hebo. Daarna worden de bouwprofessionals meegenomen naar het Techniekplein waar praktijkvoorbeelden staan opgesteld om theoretische en praktijkkennis aan elkaar te koppelen. De beide ondernemingen hebben gezamenlijk de schouders onder deze trainingsfaciliteit gezet, want een goed kozijn verdient de juiste verankering.

Buildify
Hebo is een van de grote spelers op gebied van houten en kunststof kozijnen. Per week verwerken de ruim 200 medewerkers circa 3.600  m¹ kozijnhout, circa 5.000  m¹ kunststofprofiel en circa 1.500 m² glas. Let wel: per week. Gebr. Bodegraven heeft een uitgebreid assortiment bouwverankering. Ook projectadvies in de werkvoorbereidingsfase en tijdens de uitvoering behoren tot het dienstenpakket. Naast het Techniekplein slaan kozijnfabrikant en de verankeringsspecialist ook de handen ineen op gebied van digitalisering, met name op het vlak van 3D-modelleren en BIM. Vernooij: “We werken aan een aanvulling op onze eigen rekentool. Als Hebo in BIM zijn kozijnen tekent, zorgen wij dat daarbij vanuit de KVT de juiste verankering wordt opgenomen.” Daarbij wordt gebruik gemaakt van Buildify, een platform dat dient als een ‘Single Source of Truth’ voor bouwprojecten. Buildify integreert BIM voor nauwkeurige ontwerpsimulatie en efficiënte projectuitvoering. Het verzamelt alle essentiële projectinformatie op één toegankelijke plek. Dit maakt versnipperde tools overbodig en stelt projectteams in staat om samen te werken met een eenduidig overzicht en actuele informatie, wat leidt tot betere communicatie, minder fouten en een gestroomlijnd bouwproces. Met Buildify als Common Data Environment (CDE) voorkom je chaotische situaties waarin data en informatie zoekraken of niet meer terug te vinden zijn in de chaos van wetransfer- en mailverkeer. Met Buildify zijn de bouwpartners bovendien goed voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging. Het platform zorgt voor nauwkeurige documentatie en traceerbaarheid van wijzigingen, wat cruciaal is voor het voldoen aan de Wkb-wetgeving. Hebo-directeur Norbert Kuipers verwacht de landelijke presentatie van deze automatiseringsslag uiterlijk op Bouwbeurs 2025 te kunnen lanceren. Ook andere timmerfabrikanten hebben zich hiervoor bij GB gemeld.

Om de kwaliteit van het geveltimmerwerk op de bouwplaats te waarborgen, is kozijn- en deurenspecialist Hebo begonnen met eigen bouwplaatsinspecties. Hierbij komen, net als bij de bouwplaatsinspecties van de Hout100%-deelnemers, een veelheid aan onderwerpen in een checklist aan de orde. Behalve levering en opslag op de bouwplaats, het stellen en inmetselen, wordt met name ook gekeken naar verankeren en ondersteunen.

Rekentool
GB heeft overigens sinds enige tijd een eigen rekentool voor kozijnen- en elementverankering (schroef, hoek en anker) dat samen met de NBVT is ontwikkeld. Met behulp van de rekentool, doorlopen de gebruikers een stappenplan om te bepalen welke kozijnverbinding in welke specifieke situatie moet worden gebruikt. Dit alles volgens de geldende normen en praktijkrichtlijnen zoals KVT. Deze tool is te vinden op: kozijnverbindingen.gb.nl. Op 6 en 13 juni a.s. wordt nog een Hebo/GB-kennissessie verankering gehouden. Door het overweldigende succes van de huidige reeks, wordt niet uitgesloten dat na de zomer de reeks wordt voortgezet.