Directeur Nieman Groep B.V, drs. ing. Harry Nieman

 Directeur Nieman Groep B.V, drs. ing. Harry Nieman

Nieman

“De schil van het gebouw wordt steeds belangrijker; die moet kierdicht zijn”

Harry Nieman is in Nederland onder meer een erkend specialist op het gebied van Bouwfysica en luchtdicht bouwen. Zijn boek over dit laatste onderwerp kent inmiddels al een vierde druk. Een autoriteit aan het woord dus: “Er is in Nederland terecht steeds meer aandacht voor energiezuinig bouwen. Alle nieuwe gebouwen gebruiken in 2015 de helft minder energie dan in 2007. Vanaf eind 2020 zal alle nieuwbouw bijna energieneutraal zijn. Dit betekent dat een gebouw in 1 jaar bijna evenveel energie opwekt als verbruikt. Die eisen vertalen zich niet alleen naar zonnepanelen en dergelijke, maar zeer terecht ook naar een grote focus op de schil van het gebouw. Luchtdicht bouwen, of zo u wilt kierdicht bouwen, heeft daarmee letterlijk de toekomst. Daarbij heb ik in de 41 jaar dat in actief ben in de bouw, de spouw steeds breder zien worden en de spouwankers daarmee steeds langer. Dat stelt hoge eisen aan die ankers en aan de toepassing daarvan. Vroeger werden de spouwankers in de bitumen gezet, nu zie je dat GB een volledig assortiment RVS-ankers op de markt brengt. En ook in het kiervrij krijgen van de kozijnen in de gevel, speelt de verankering een cruciale rol. Daarbij gaat het zeker niet alleen om de toegepaste materialen, maar ook om de werkinstructies die meegeleverd worden. Dat is sowieso een trend die we zien: dat de bouw zijn informatie meer en meer bij de toeleverancier gaat halen. Nieman noemt nog een trend: “We gaan in de bouw naar private kwaliteitsborging,” stelt Nieman die zelf kwartiermaker wordt om te komen tot een stelsel waarbij de overheid de kaders blijft stellen, maar niet meer de (schijn)verantwoordelijkheid neemt voor de bouwtechnische kwaliteit. “De private partijen gaan daarbij op zoek naar zekerheden en zaken als de CE-markering en KOMO-keurmerken zullen daarin een belangrijke rol spelen.” GB spelt daar met haar goeddeels CE-gecertificeerd assortiment nu al op in.